Taidekasvatus


Helsingin kaupunki järjestää kursseja Malmitalossa peruskoulun oppilasryhmille sekä toisen asteen opiskelijoille. Kurssit täydentävät koulujen ja oppilaitosten omaa taide- ja kulttuurikasvatusta. Tarjolla on myös kausittain vaihtelevaa työpajamuotoista taidekasvatusta sekä päiväkodeille, koululuokille että perheille. Helsingin kaupunki ei järjestä Malmitalossa vapaa-ajan kurssitoimintaa, mutta rakennuksessa toimii neljä eri taidekoulua.

Lisätietoja työpajatoiminnasta, Malmitalon 5x2-taideopetuksesta ja Kulttuurikursseista antaa kulttuurituottaja Anni Hiekkala, anni.hiekkala@hel.fi5x2-taideopetus

Helsingin 5x2-taideopetus on kurssimuotoista, helsinkiläisille alakoululuokille suunnattua taidekasvatusta. Opetusta annetaan viiden viikon jaksoissa, kaksi tuntia viikossa – yhteensä 5x2-tuntia. Kurssit ovat kouluille maksuttomia ja niiden tarkoitus on tukea koulujen omaa taidekasvatusta. 5x2-opetukseen hakeudutaan koulun oman kulttuurikoordinaattorin kautta.

Kurssille osallistuva luokka jaetaan luokan koosta riippuen useampaan pienryhmään, jotka opiskelevat eri taideaineita taideopettajan johdolla. Malmitalolla tarjotaan opetusta mm. kädentaidoissa, musiikissa, tanssissa, keramiikassa, valokuvauksessa ja kuvataiteessa. Tarjolla olevat taideaineet vaihtelevat kurssin ajankohdasta riippuen. Maanantaisin on taideaineista tarjolla kuvataiteen eri muotoja ja kädentaitoja. Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin tarjolla on kuvataidetta, teatteria, tanssia, musiikkia ja kädentaitoja.

Opetukseen ilmoittautuminen:

Tavoite on, että jokainen alakoululuokka pääsisi osallistumaan 5x2-taideopetukseen kerran. Malmitalossa järjestetään 5x2-opetusta vuosittain noin 40 koululuokalle. Kursseille hakeudutaan oman koulun kulttuurikoordinaattorin (kulttuuriyhteysopettajan) kautta. Kurssille ilmoittautuminen merkitsee sitoutumista kaikkiin viiteen opetuskertaan. 5x2-opetusta järjestetään Malmitalon lisäksi Annantalossa, Stoassa, Vuotalossa, Maunula-talossa, Caisassa ja Kanneltalossa.

5x2


Kulttuurikurssit

Helsingin kaupungin kulttuurikurssit tukevat koulujen kulttuurikasvatusta ja edistävät osaltaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Kulttuurikurssit on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetusryhmille. Kurssit ovat kouluille maksuttomia.

Kursseilla oppilaille tarjotaan kulttuurielämyksiä aidoissa ympäristöissä ja kulttuurin ammattilaisten ohjauksessa esimerkiksi teatterissa, taidenäyttelyssä ja taidetyöpajoissa. Kurssiohjelma rakennetaan teemalliseksi kokonaisuudeksi, jonka kautta voidaan tarkastella elämän ja arjen ilmiöitä. Sisältösuunnittelussa huomioidaan koulujen omat toiveet. Kulttuurikursseja tuotetaan Malmitalon lisäksi Annantalolla, Stoassa, Vuotalolla ja Kanneltalolla.

​​​​​​​

Kultus.fi – oppimisen kulttuurikalenteri

Opettaja! Täältä löydät opetukseesi sopivat kulttuuritapahtumat pääkaupunkiseudulla sekä tietoa kursseista ja työpajoista.

Linkki

Taidekouluja Malmitalossa

Malmitalossa toimii Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu, Helsingin tanssiopisto, Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulu sekä Pohjois-Helsingin musiikkiopisto. Taidekoulut tarjoavat vuosittain etenevää tavoitteellista taideopetusta, eli ns. taiteen perusopetusta. Opetus antaa valmiudet taideharrastamisen lisäksi myös ammattiopinnoille.

Malmitalossa käy viikoittain lukukauden aikana noin 1200 lasta tai nuorta opiskelemassa joko musiikkia, tanssia, kuvataiteita tai kädentaitoja. Taideopetusta järjestetään myös aikuisille. Pohjois-Helsingin musiikkiopistolla on talossa oma toimistonsa. Lisätietoa kouluista ja opetuksesta löydät kunkin koulun omilta internet-sivuilta.

Taito Etelä-Suomi


​​​​​​​​​​​​​​


Työväenopiston maalauskurssin näyttely

TYÖVÄENOPISTO

Taidekursseja keramiikasta maalaukseen, korupajoista ompeluun yli 16-vuotiaille ja aikuisille.

Linkki

Operaatio Pulssin pajassa tehtyjä graffitiluonnoksia

Operaatio Pulssi!

Nuorten itse toivomia ja suunnittelemia kursseja sekä tapahtumia 12–18-vuotiaille.

Linkki

Energialataus ennen opetusta

Tiedustele välipalatarjousta ravintolastamme!