18.04.2023 12.18

Kulttuurikeskuksissa jatketaan työtä, joka edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia

Helsingin kaupunki perui lauantaille 15.4. suunnitellun Drag Kids -dokumenttielokuvan esityksen tilanteesta tehdyn kokonaisarvion jälkeen. Arvioon vaikuttivat muun muassa puuttuva ikärajamääritys, turvallisuusuhka ja dokumentista levinneet väärät tulkinnat. Esityksen perumisesta huolimatta kaupunki toimii vastaisuudessakin moniäänisen yhteiskunnallisen keskustelun alustana ja edistäjänä. Tavoitteenamme on, että Helsinki on kaikille kaupunki, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi omana itsenään ja jossa kaikkien ihmisten yhtäläiset oikeudet toteutuvat.

Helsingin kaupungin keskeinen tavoite on tukea vastaisuudessakin yhteiskunnallisista aiheista käytävää keskustelua, kasvattaa suvaitsevaisuutta ja mahdollistaa erilaisten näkemysten ja ajatusten esiin tuominen. Malmitalossa ja muissa kaupungin kulttuurikeskuksissa järjestetään myös tulevaisuudessa erilaisia esityksiä ja tapahtumia, jotka käsittelevät vähemmistöjä ja valtakulttuurin ulkopuolisia näkemyksiä.

– Tehtävämme kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden tuottajana on rikkoa toistemme kuplia. Haluamme avata ja tehdä ihmisille ymmärrettäväksi erilaisia ilmiöitä ja kulttuureja, vaikka käsiteltävä aiheet olisivat itselle vieraampia, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja Laura Aalto.

Dokumenttielokuvien tehtävä on kuvata erilaisia todellisuuksia ja ilmiöitä ja herättää keskustelua eri aiheista. Drag Kids -dokumentti on kuvaus neljästä lapsesta, joita yhdistää jaettu kiinnostus drag-taiteenlajia kohtaan. Elokuva ei seksualisoi lapsia. Syy elokuvan K18-ikärajalle oli se, että Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ei ollut ehtinyt tehdä elokuvalle virallista ikärajatarkastusta. Puuttuvan tarkastuksen vuoksi dokumentti pitää lain mukaan kieltää alaikäiseltä yleisöltä. K18-ikärajaa tulkittiin kuitenkin julkisessa keskustelussa virheellisesti niin, että elokuva sisältäisi materiaalia, jota ei voi esittää alaikäisille.

– On todella valitettavaa, että Drag Kids -dokumenttielokuvan ympärillä käyty keskustelu lähti niin nopeasti ja voimallisesti väärille raiteille, ja dialogia kävivät henkilöt, jotka eivät olleet itse nähneet dokumenttia tai tunteneet siinä käsiteltyjä teemoja tarkemmin.

– Tapaus toimiikin meille opetuksena, että kaupungin pitää pystyä tunnistamaan vastaisuudessa potentiaaliset herkät aiheet paremmin ja nopeammin ja valmistautumaan niiden käsittelyyn huolellisemmin. Emme luonnollisestikaan halua perua muita vastaavia näytöksiä tulevaisuudessa. Päinvastoin jatkamme tärkeää työtä moninaisuuden edistämiseksi ja moniäänisen keskustelun mahdollistamiseksi ja ylläpitämiseksi, toteaa Aalto.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kulttuuria esille tuova Kulttuurikaappi-festivaali toteutui dokumenttielokuvan esitystä lukuun ottamatta suunnitellusti. Festivaali toteutetaan vastaisuudessakin, jos kumppanimme Helsingin Gayteatteri on halukas jatkamaan yhteistyötä.